Meniu
Iepirkšanās ratiņi

Noteikumi un nosacījumi

1. Vispārīgi noteikumi.

Šie Pirkšanas - pārdošanas noteikumi (tālāk - “Noteikumi”) ir juridiski saistošs dokuments, kas nosaka Pircēja (“Jūs”) un Pārdevēja (“Mēs”) savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību saistībā ar Jūsu preču iegādi interneta veikalā (tālāk -  “e-veikals”).

2. Pirkšanas - pārdošanas līguma noslēgšanas brīdis. 

2.1. Līgums starp Jums un Mums tiks uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad e-veikalā esat noformējis iepirkuma grozu, norādot piegādes adresi, izvēloties maksājuma veidu un iepazīstoties ar mūsu noteikumiem, nospiedis pogu "Pasūtīt".

2.2. Līgums stājas spēkā, kad Mēs 3 (trīs) darba dienu laikā saņemam Jūsu maksājumu par precēm un tas ir spēkā līdz pilnīgai preču piegādei.

2.3. Ikviens noslēgtais līgums starp Mums un Jums tiek glabāts e-veikalā.

2.4. Pasūtīts un izdrukāts pasūtījums el.pastā ir priekšrēķins rēķins-faktūra, saskaņā ar kuru tiek veikts maksājums.

3. Jūsu tiesības:

3.1. Jums ir tiesības pirkt preces e-veikalā, ievērojot šos noteikumus un e-veikala noteikto kārtību.

3.2. Jums ir tiesības atteikties no preču pirkšanas - pārdošanas līguma ar e-veikalu, izņemot gadījumus, kad līgums tiek noslēgts par:

3.2.1. dalību spēlēs vai loterijās;

3.2.2. citos gadījumos, ja pirkšanas - pārdošanas līgumu nevar atcelt, saskaņā ar Lietuvas Republikas likumdošanu.

4. Jūs apņematies:

4.1. Jūs apņematies samaksāt par precēm 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas un pieņemt tās, ja vien nav veikta cita vienošanās.

4.2. Ja mainās Jūsu reģistrācijas formā sniegtie dati, Jums tie nekavējoties jāatjauno. 

4.3. Jūs, izmantojot e-veikalu, piekrītat šiem pirkšanas - pārdošanas noteikumiem un apņematies tos ievērot.

5. Mūsu tiesības:

5.1. Ja pircējs mēģina kaitēt e-veikala darbam vai stabilai darbībai, Mēs bez iepriekšēja brīdinājuma varam ierobežot, apturēt piekļuvi e-veikala lietošanai vai izņēmuma gadījumos atcelt Pircēja reģistrāciju.

5.2. Mēs, būtisku apstākļu gadījumā, uz laiku vai neatgriezeniski varam pārtraukt e-veikala darbību par to iepriekš nepaziņojot Jums.

5.3. Mēs vienpusēji varam mainīt šo noteikumu nosacījumus.

6. Mēs apņemamies:

6.1. Veidot visus apstākļus, lai Jūs varētu pareizi izmantot e-veikala sniegtos pakalpojumus.

6.2. Piegādāt Jūsu pasūtītās preces, Jūsu norādītajā adresē un norunātajā laikā. 

6.3. Ja Mēs, būtisku apstākļu gadījumā, nevaram Jums piegādāt Jūsu pasūtītās preces, Mēs apņemamies piedāvāt Jums līdzīgu preci, un, ja Jūs atsakāties pieņemt preces analogu, mēs Jums atgriezīsim samaksāto naudu 72 stundu laikā.

7. Preču piegāde:

7.1. Preces piegādājam Mēs vai Mūsu pilnvarotais pārstāvis.

7.2. Preču piegādes laikā Jums obligātā kārtā kopā ar Mums vai Mūsu pilnvaroto pārstāvi ir jāpārbauda sūtījuma stāvoklis.

7.3. Pēc rēķins - faktūra vai pavadzīmes parakstīšanas sūtījums tiek uzskatīts par piegādātu.

7.4. Ja pamanāt sūtījuma pārkāpumu, Jūs nedrīkstat pieņemt sūtījumu un to atzīmēt pavadzīmē. Kad esat pieņēmis preci un parakstījis pavadzīmi bez komentāriem, sūtījums tiek uzskatīts par pareizi piegādātu.

8. Lietu atgriešana.

8.1. Lietu atgriešana notiek saskaņā ar 2001. gada, 29. jūnija Lietuvas Republikas ekonomikas ministra rīkojumu Nr. 217 "Lietu atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšana".

8.2. Atgriežamā lieta ir obligāti pilnībā jānokomplektē. Par pilnīgu lietu nokomplektēšanu un iepakošanu esat atbildīgs Jūs. Ja lieta nav pilnībā nokomplektēta un pareizi iepakota, Mēs vai Mūsu pārstāvis nepieņemsim lietu atgriešanai.

8.3. Lieta ir jāatdod atpakaļ iepakojumā, kurā tā tika piegādāta. Iepakojumam jābūt nebojātam, tīram, pareizi sagatavotam un iesaiņotam

8.4. Preces atgriešanas izmaksas sedzat Jūs, izņemot gadījumus, ja prece tiek atgriezta sliktas kvalitātes dēļ.

8.5. Kad prece ar trūkumiem tiek atgriezta, Mēs apņemamies paņemt nekvalitatīvo preci un aizstāt to ar līdzīgu preci. Gadījumā, ja Mums nav līdzīgas preces ko piedāvāt, Mēs atmaksāsim Jūsu samaksāto naudu.

9. Atbildība.

9.1. Jūs esat pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā sniegtās informācijas precizitāti. Ja reģistrācijas veidlapā nesniedzat precīzus datus, Mēs nenesam atbildību par kavēšanās sekām.

9.2. Jūs esat atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot e-veikalu.

9.3. Jūs esat atbildīgs par identifikācijas koda nodošanu trešajām personām. Ja trešās puses izmanto Jūsu identifikācijas kodu, Jūs esat atbildīgs par trešās puses veiktajām darbībām

10. Informācijas nosūtīšana.

10.1. Mēs, visi paziņojumi tiks nosūtīti uz Jūsu reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi.

10.2. Jūs, visus ziņojumus un jautājumus sūtāt Mūsu e-veikala norādītajā sadaļā "Kontakti" 

11. Personas datu aizsardzība.

11.1. Jebkurai informācijai, kas saistīta ar personas datiem, piemērojama Pārdevēja personas datu aizsardzības politika, kuru reglamentē attiecīgie Lietuvas Republikas Tiesību Akti un, kas tiek ieviesta saskaņā ar Valsts datu aizsardzības inspekcijas ieteikumiem.

11.2. Pārdevējs nenodod Pircēja personas datus trešajām personām (izņemot gadījumus, kad to paredz Lietuvas Republikas noteiktā kārtība), izņemot tos, kuriem šie dati ir nepieciešami pasūtījuma veiksmīgai izpildei (piemēram, kurjerpasts)

11.3 Jūsu sniegtie dati (tālruņa numurs un e-pasts) var tikt izmantoti tikai MB Glove mārketinga mērķiem ne vairāk kā 8 reizes gadā.

12. Nobeiguma noteikumi.

12.1. Jebkuras e-veikala informācijas izplatīšana bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.

12.2. Šos noteikumus regulē Lietuvas Republikas likumi.

12.3. Visas domstarpības, kas rodas, ar šo noteikumu izpildi, risina sarunu ceļā. Neveiksmīgas vienošanās gadījumā, domstarpības risina Lietuvas Republikas likumā noteiktajā kārtībā.