Meniu
Iepirkšanās ratiņi

Privātuma politika

Personīgā informācija, pērkot preces šajā tiešsaistes veikalā, tiek pieprasīta tikai veicot pasūtījumu. Šis e-veikals apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, ja vien informācija nav nepieciešama partnerim, kas sniedz piegādes pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma pareizu izpildi. Visos citos gadījumos Pircēja personas datus var atklāt trešajām personām tikai Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā.

Pircējs var reģistrēties šajā e-veikalā. Aizpildot reģistrāciju, pircējam jāaizpilda reģistrācijas veidlapa. Pircējs piekrīt reģistrācijas veidlapā sniegt pareizu, precīzu un pilnīgu informāciju par sevi, atbildot uz reģistrācijas veidlapas jautājumiem. Pircējs arī apņemas atjaunināt šo informāciju, ja tā mainās. Ja pircējs iesniedz nepareizu informāciju, tiešsaistes veikalam ir tiesības apturēt vai pārtraukt pircēja reģistrāciju un atteikties sniegt pakalpojumus pircējam.